Polityka Prywatności 

Restaurant Brands International, Inc. (RBI), dumny właściciel marek BURGER KING®, TIM HORTONS® i POPEYES®, jest świadomy, że Państwa prywatność jest ważna. Niniejsza Polityka Prywatności określa nasze zasady ochrony prywatności, które mają zastosowanie podczas korzystania przez Państwo z jakiejkolwiek strony internetowej BURGER KING®, TIM HORTONS® lub POPEYES®, aplikacji na urządzenia mobilne lub tablety lub innej usługi bądź platformy internetowej BURGER KING®, TIM HORTONS®, POPEYES® lub jakiejkolwiek innej firmy RBI, któraodnosi się lub odsyła do nich (łącznie zwane "Usługami"), niezależnie od tego, kto jest właścicielem lub świadczy Usługi, jak również nasze interakcje z Państwem na platformach podmiotów trzecich (takich jak media społecznościowe).

1. Administrator danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez następującego administratora danych osobowych:

Burger King Europe GmbH

kontakt . : Inspektor ds. prywatności

Inwilerriedstrasse 61

6340 Baar

Szwajcaria

 

2. Dane Osobowe, Które Gromadzimy

Dane osobowe naszych użytkowników gromadzimy na różne sposoby. Na przykład, gromadzimy dane przekazywane nam przez użytkownika, które są gromadzone w wyniku korzystania przez użytkownika z Usług oraz dane gromadzone w publicznie dostępnych źródłach lub od podmiotów trzecich.

 

Dane, Które Nam Państwo Przekazują. Gromadzimy dane osobowe, które Państwo podają nam podczas korzystania z Usług. Na przykład, odwiedzając jedną z naszych stron internetowych lub korzystając z naszych Usług, zakładając u nas konto, kupując kartę sklepową online, biorąc udział w ankiecie lub promocji, możemy poprosić o informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, rok urodzenia, płeć, adres pocztowy lub numer telefonu komórkowego, abyśmy mogli świadczyć dla Państwa Usługi. Możemy zbierać informacje o płatnościach, takie jak numer karty kredytowej, kod zabezpieczający i data ważności, w celu przetworzenia żądanej transakcji finansowej. Możemy również zbierać informacje o kupowanych przez Państwa produktach, w tym o tym, gdzie i jak często je Państwo kupują, o wykorzystaniu kuponów i kart sklepowychoraz o nagrodach uzyskiwanych przez Państwa w ramach naszych programów lojalnościowych, abyśmy mogli dowiedzieć się więcej o Państwa zainteresowaniach i lepiej świadczyć Państwu usługi.

 

Dane O Korzystaniu przez Państwa z Usług. Oprócz danych, które nam Państwo przekazują bezpośrednio, możemy gromadzić dane osobowe dotyczące korzystania przez Państwa z Usług. Na przykład:

 

 • Informacje o urządzeniu - takie jak model sprzętowy, adres IP, inne unikalne identyfikatory urządzenia, wersja systemu operacyjnego oraz ustawienia urządzenia, z którego korzystacie Państwo w celu uzyskania dostępu do Usług.
 • Informacje o użytkowaniu - takie jak informacje o korzystaniu z Usług przez użytkownika, czas i okres korzystania z Usług oraz inne informacje o interakcji użytkownika z treściami oferowanymi za pośrednictwem Usług, a także wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie i podobnych technologiach ustawionych przez nas w urządzeniu użytkownika.
 • Informacje o lokalizacji - takie jak adres IP komputera, sygnał GPS urządzenia przenośnego lub informacje o pobliskich punktach dostępu WiFi i nadajnikach telefonii komórkowej, które mogą być nam przekazywane podczas korzystania z Usług.

Informacje pochodzące ze źródeł podmiotów trzecich. Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł, zgodnie z prawem, które możemy łączyć z innymi informacjami otrzymywanymi od użytkownika lub na jego temat. Na przykład, możemy otrzymywać dane osobowe ze stronmediów społecznościowych, jeśli użytkownik łączy się z Usługami za pośrednictwem tej strony.

Inne Dane, Które Gromadzimy. Możemy również gromadzić inne dane osobowe dotyczące użytkownika, urządzenia użytkownika lub korzystania przez niego z Usług w sposób opisany przez nas w momencie gromadzenia danych lub w inny sposób, za jego zgodą.

 

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • Zawarcie umowy lub, na Państwa wniosek, przed zawarciem umowy

Podczas rejestracji lub zakładania konta. Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z pewnych funkcji Usług, w pewnych sytuacjach będą Państwo musieli się zarejestrować lub utworzyć konto i podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, rok urodzenia oraz wybraną nazwę użytkownika i hasło. Używamy tych danych osobowych do identyfikacji użytkownika i zapewnienia żądanej funkcji i Usług.

 

Kiedy dokonują Państwo zakupu. Podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem Online możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres e-mail lub adres pocztowy do doręczeń (jeśli dotyczy), numer telefonu i informacje o karcie płatniczej. Te dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania, realizacji i dostarczenia zamówienia.

 

 • Zgodność z obowiązkami prawnymi

Korzystanie przez Użytkownika z Usług niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem Świadczeniodawcy Usług. Gdy tylko dowiemy się o tym, że korzystają Państwo z Usług świadczonych drogą elektroniczną wbrew przepisom obowiązującego prawa, lub warunkom korzystania z Usług lub porozumieniu, jakie zawarli Państwo z Usługodawcą w sprawie świadczenia tych Usług, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe w celu ustalenia Państwa odpowiedzialności za takie korzystanie niezgodne z prawem.

 • Prawnie zzasadniony interes

W Odpowiedzi Na Państwa Pytanie. W przypadku kontaktu z nami możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa identyfikują (takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) wraz z dodatkowymi informacjami, których potrzebujemy, aby pomóc nam szybko odpowiedzieć na Państwa pytanie lub komentarz. Przechowujemy te dane osobowe, aby pomóc Państwu w przyszłości oraz usprawnić obsługę klienta, produkty, Usługi i promocje.

W Celu Skontaktowania Się Z Państwem. Możemy kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie ofert i informacji o Usługach oraz naszych podmiotach stowarzyszonych, w celu informowania go o naszych produktach, wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych, które mogą być dostosowane do zainteresowań Użytkownika. Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu od nas wiadomości handlowych (z wyłączeniem wiadomości dotyczących transakcji), postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszych wiadomościach elektronicznych lub kontaktując się z nami w sposób określony poniżej.

W Celu Dostarczenia Ukierunkowanej Reklamy. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, w tym informacje o Państwa lokalizacji, w celu ułatwienia Państwu dostarczania ukierunkowanych reklam, promocji i ofert, w imieniu własnym, wybranych partnerów biznesowych i reklamodawców, zarówno w ramach Usług, jak i poza nimi. (Zob. sekcja "Reklamy ukierunkowane" poniżej. ).

W Celu Lepszego Zrozumienia Naszych Klientów i Doskonalenia Naszych Usług. W trakcie świadczenia Usług możemy gromadzić dane osobowe dotyczące demografii, zainteresowań i zachowań naszych użytkowników oraz analizować te dane. Czynimy to w celu lepszego zrozumienia i obsługi naszych użytkowników, a także w celu ulepszenia naszych produktów i Usług.

 

W Celu Ułatwienia udziału w naszych programach kart sklepowych. W przypadku zakupu karty sklepowej dane osobowe mogą być również wykorzystywane do obsługi tego programu i zarządzania nim, co może obejmować konfigurację automatycznych ponownych doładowań i dostarczanie zapytań o saldo online. Możemy również wykorzystywać te dane do rozwoju i doskonalenia naszych produktów i usług oraz dostarczać Państwu dostosowane do Państwa potrzeb oferty i informacje.

W Celu Dostarczania i Zarządzania Zamówionymi Przez Państwa produktami i Usługami. Gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy do przetwarzania zakupów przez użytkowników produktów, umożliwiania użytkownikom udziału w funkcjonalnościach oferowanych przez Usługi, dostarczania użytkownikom ofert dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz ulepszania świadczonych przez nas Usług. Od czasu do czasu możemy zaoferować Państwu możliwość personalizacji naszych produktów i Usług, na przykład poprzez przesłanie zdjęcia lub innych danych osobowych. Możemy również korzystać z usług świadczonych przez podmioty trzecie (takie jak platformy społecznościowe) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do Państwa i innych osób na takich platformach.

 

Podczas korzystania z funkcji "Udostępnij znajomemu" lub Podobnej Funkcji w Usługach. Usługi mogą oferować "udostępnianie znajomym" lub inną podobną funkcję, która pozwala użytkownikowi na elektroniczne przesyłanie treści z Usług do innych osób poprzez udostępnienie nam ich danych kontaktowych. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to dozwolone przez prawo, nie wykorzystujemy podanych przez Państwa danych kontaktowych podczas korzystania z tej funkcji do innych niepowiązanych celów bez Państwa zgody lub zgody odbiorcy, w zależności od przypadku. Prosimy upewnić się, że podają Państwo dane kontaktowe tylko do osób, które Państwo znają i które chciałyby otrzymywać treści, którymi się z nimi Państwo dzielą.

Ustalenie, wykonanie lub obrona przed wszelkimi roszczeniami prawnymi. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony wszelkich roszczeń prawnych w stosunku do nas.

 • Zgoda

Zgoda. Możemy w inny sposób wykorzystywać dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub na jego polecenie.

 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od administratora liczba operacji wykonywanych na Twoich danych osobowych może się różnić.

 

4. Czas przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, oraz w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. Może to oznaczać, że niektóre informacje są przechowywane dłużej niż inne. Państwa dane będą przechowywane przez dwa (2) miesiące, a następnie usuwane.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje o podmiotach, którym możemy udostępniać dane osobowe. Nasze praktyki różnią się w zależności od rodzaju danych osobowych oraz sposobu ich udostępniania.

Partnerzy. Możemy udostępniać dane osobowe w obrębie naszej rodziny powiązanych firm, aby zapewnić oferty tych firm, które mogą być dla Państwa istotne, lepiej zrozumieć Państwa preferencje i ulepszyć nasze Usługi.

Franczyzobiorcy. Możemy udostępniać dane osobowe lokalnym właścicielom restauracji BURGER KING®, TIM HORTONS® i POPEYES®, w szczególności gdy będą z nami współpracować przy świadczeniu Usług na rzecz Państwa. Na przykład lokalne restauracje wdrożą usługi dostawy i odbioru, które użytkownik będzie mógł zamówić za pośrednictwem Usług. Możemy również udostępniać naszym franczyzobiorcom dane osobowe, tak aby lokalna restauracja mogła dostarczyć Państwu oferty i promocje, które mogą Państwa zainteresować.

Partnerzy biznesowi. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe partnerom biznesowym w celu zapewnienia Państwu żądanych Usług. Na przykład, jeśli zarejestrują się Państwo w promocji, która działa w naszych Usługach, ale jest sponsorowana lub współsponsorowana przez inną firmę, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione temu sponsorowi. Należy pamiętać, że podmioty te mogą stosować własne zasady ochrony prywatności, ustanawiając inne zasady niż te określone w niniejszej Polityce. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z ich politykami prywatności.

 

Usługodawcy. Możemy dzielić się danymi osobowymi z firmami świadczącymi usługi w naszym imieniu, takie jak usługi dostawcze, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług reklamowych, firmy zajmujące się analizą danych, firmy świadczące usługi marketingowe i menedżerowie list. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika, w tym dane dotyczące płatności, w celu przetwarzania płatności za Usługi lub realizacji transakcji. Nasi usługodawcy otrzymują informacje, których potrzebują do wykonywania swoich wyznaczonych funkcji i nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych do własnych celów marketingowych lub innych niezwiązanych celów.

 

Usługi portali społecznościowych.

W przypadku połączenia konta w mediach społecznościowych z Usługami lub korzystania z naszych usług za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych możemy udostępnić dane osobowe użytkownika tej platformie mediów społecznościowychktóra z kolei może udostępnić nam dane osobowe użytkownika. Możemy wykorzystywać te dane osobowe w celu personalizacji doświadczenia użytkownika w Usługach i platformach mediów społecznościowych podmiotów trzecich lub w celu dostarczania mu ofert lub innych produktów lub Usług, o które może on poprosić. Korzystanie z udostępnionych danych osobowych w serwisach społecznościowych podlega polityce prywatności serwisów społecznościowych i ustawieniom konta w serwisach społecznościowych. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były w ten sposób udostępniane, nie powinien łączyć swojego konta w serwisie społecznościowym z Usługami.

Firmy dostarczające treści, reklamy lub funkcjonalności.

Niektóre treści, reklamy i funkcje w naszych Usługach mogą być dostarczane przez osoby trzecie, takie jak nasi reklamodawcy. Firmy te mogą zbierać lub otrzymywać pewne informacje na temat korzystania z Usług przez użytkownika, w tym za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii, a informacje te mogą być łączone z informacjami gromadzonymi na różnych stronach internetowych i w usługach online w celu dostarczania reklam, które są bardziej odpowiednie dla użytkownika, zarówno w naszych Usługach, jak i poza nimi.

 

Inne podmioty, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub konieczne do ochrony naszych użytkowników i Usług. My oraz nasi dostawcy usług (w tym podmioty powiązane) możemy wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkowników w sposób, który uważamy za konieczny lub odpowiedni do ochrony, egzekwowania lub obrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Usług, naszych pracowników, agentów lub użytkowników w celu wykrywania, eliminowania bądź zapobiegania oszustwom lub w przypadku, gdy jest to wymagane bądź dozwolone przez obowiązujące prawo lub proces sądowy, w tym w odpowiedzi na nakaz przeszukania lub inne prawnie uzasadnione wnioski organów publicznych i rządowych (co może obejmować legalny dostęp organów rządowych, sądów lub organów ścigania).

Inne podmioty związane z transakcjami korporacyjnymi. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych użytkowników w przypadku sprzedaży lub przekazania całości lub części naszej działalności lub aktywów stronie trzeciej, np. w przypadku fuzji, przejęcia lub w związku z reorganizacją upadłości.

W przeciwnym razie za Państwa zgodą lub na Państwa polecenie. Poza udostępnianiem danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim za każdym razem, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub zażąda takiego udostępnienia.

Dane zbiorcze. Możemy również udostępniać podmiotom trzecim zagregowane dane osobowe oraz dane z usuniętymi identyfikatorami w celu opisania sposobu, w jaki nasi klienci korzystają z Usług.

 

6. Reklamy online i cookies

 

My oraz inne firmy, które świadczą usługi reklamowe i inne w związku z naszymi Usługami, możemy używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii w celu ułatwienia zarządzania i nawigacji, lepszego zrozumienia i udoskonalenia naszych Usług, określenia i udoskonalenia reklamy wyświetlanej Użytkownikowi tutaj lub gdzie indziej oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi zindywidualizowanych doświadczeń online.

Reklamy ukierunkowane. Możemy korzystać z usług podmiotów trzecich w celu wyświetlania reklam w naszych Usługach oraz na innych stronach internetowych i platformach cyfrowych. Firmy te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory web beacon lub inne technologie do zgłaszania pewnych informacji na temat odwiedzin użytkowników w naszych Usługach i innych witrynach internetowych (takich jak strony internetowe odwiedzane przez użytkownika oraz jego reakcja na reklamy) w celu pomiaru skuteczności naszych kampanii marketingowych oraz dostarczania reklam, które są bardziej odpowiednie dla użytkownika, zarówno w naszych Usługach, jak i poza nimi. Aby dowiedzieć się więcej i sprzeciwić się informacjom wykorzystywanym przez te firmy do celów reklamy behawioralnej online, zobacz "Wybór w odniesieniu do reklamy behawioralnej" poniżej. Możemy również korzystać z usług świadczonych przez podmioty trzecie (takie jak platformy społecznościowe) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do Państwa i innych osób na takich platformach. Możemy to zrobić, dostarczając dostawcy platformy wersję skróconą adresu e-mail lub innych informacji.

 

Pliki cookie. "Cookies" to małe pliki, które są umieszczane na Państwa komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania unikalnego numeru identyfikacyjnego powiązanego z komputerem lub urządzeniem, tak aby można było je rozpoznać jako tego samego użytkownika w jednej lub kilku sesjach przeglądania oraz na jednej lub kilku stronach internetowych. Pliki cookie służą wielu użytecznym celom. Na przykład:

 • Pliki cookie mogą zapamiętywać dane uwierzytelniające, więc nie trzeba ich wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo Usługę.
 • Pliki cookie mogą pomóc nam i podmiotom trzecim zrozumieć, które części naszych Usług są najbardziej popularne, ponieważ pomagają nam zobaczyć, które strony i funkcje użytkownicy odwiedzająi ile czasu spędzają na stronach. Analizując tego typu informacje, jesteśmy w stanie lepiej dostosować nasze Usługi i zapewnić Państwu lepsze doświadczenie.
 • Pliki cookie pomagają nam i podmiotom trzecim zrozumieć, które reklamy widziałeś, tak że nie otrzymują Państwo tego samego ogłoszenia za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Usługi.

 

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można je skonfigurować, aby tego nie robiły. Aby wyłączyć obsługę plików cookie, należy zapoznać się z menu pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wyłączyć obsługę plików cookie. Wyłączenie plików cookie może zakłócić działanie Usług.

Można zmienić ustawienia i dowiedzieć się więcej o ciasteczkach klikając na poniższe linki najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support. mozilla. org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support. microsoft. com/kb/278835/pl

Microsoft Edge: http://windows. microsoft. com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge

Google Chrome: http://support. google. com/chrome/bin/answer. py?hl=pl&answer=95647

 

Beacony. Wraz z podmiotami trzecimi możemy również korzystać z technologii zwanych ”beaconami” (lub "pikselami"), które przekazują informacje z urządzenia użytkownika na serwer. Sygnalizatory mogą być wbudowane w treści online, pliki wideo i wiadomości e-mail, a także mogą umożliwiać serwerowi odczytanie określonych rodzajów informacji z urządzenia, określenie, kiedy przeglądano określoną treść lub określoną wiadomość e-mail, ustalenie godziny i daty przeglądania sygnalizatora oraz adresu IP urządzenia. Zarówno my, jak i podmioty trzecie używamy ”beaconów” do różnych celów, w tym do analizy korzystania z naszych Usług oraz (w połączeniu z plikami cookie) do dostarczania treści i reklam, które są bardziej odpowiednie dla użytkownika zarówno w Usłudze, jak i poza nią.

 

7. Prywatność oraz możliwości wyboru dostępne dla Państwa

 

Wybór z uwzględnieniem ciasteczek i podobnych technologii. Użytkownik może zablokować pliki cookie i podobne technologie w ustawieniach swojej przeglądarki lub urządzenia, jeśli zezwala na to takie urządzenie.

Wybór z poszanowaniem reklamy ukierunkowanej. Mogą Państwo sprzeciwić się profilowaniu wykonywanemu przez nas lub podmioty trzecie z nami powiązane w zakresie marketingu bezpośredniego, jak również otrzymywaniu reklam ukierunkowanych od uczestniczących sieci reklamowych, dostawców segmentu odbiorców, sprzedawców usług reklamowych i innych usługodawców, odwiedzając strony internetowe prowadzone przez Network Advertising Initiative oraz Digital Advertising Alliance lub wysyłając e-mail na adres privacy@rbi.com.

 

 

Zarządzanie swoim kontem. Mogą Państwo uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje konto na stronie ustawień lub profilu lub kontaktując się z inspektorem ds. prywatności pod adresem privacy@rbi.com kierując do niego pisemną prośbę.

 

Twoje prawa. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Jeśli zdecydują się Państwo wycofać swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania przez nas danych przed wycofaniem Państwa zgody.

 

Masz również prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. W pewnych sytuacjach mają Państwo również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może również mieć prawo do dostępu, aktualizacji i korygowania nieścisłości w innych danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu i pod naszą kontrolą, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo. Mogą Państwo żądać dostępu, aktualizacji i korekty nieścisłości w danych osobowych, które posiadamy, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc do nas na podane poniżej dane kontaktowe. Możemy zażądać podania określonych danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do danych osobowych.

 

Można również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub właściwego organu ochrony danych.

 

Promocje e-mail. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i innych wiadomości elektronicznych (z wyjątkiem wiadomości dotyczących transakcji), postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach.

 

8. Bezpieczeństwo danych

Posiadamy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne procedury ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych i kontroli przed utratą, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem.

9. Inne ważne wskazówki

Prywatność dzieci. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, chyba że zezwala na to prawo. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, usuniemy je zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Odnośniki do stron trzecich. Nasze Usługi mogą łączyć się z witrynami i usługami osób trzecich, które nie są przez nas obsługiwane i na które nie mamy wpływu. Nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo lub prywatność jakichkolwiek informacji zebranych przez inne strony internetowe lub inne usługi. Prosimy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniami o prywatności dotyczącymi stron internetowych i usług stron trzecich, z których Państwo korzystacie.

 

międzynarodowe przekazanie danych. Siedziba główna świadczenia Usług znajduje się w Szwajcarii. Prosimy pamiętać, że informacje, które nam Państwo podacie lub które uzyskamy w wyniku korzystania z Usług, mogą być pozyskane w Państwa kraju, a następnie przekazywane, utrzymywane i przetwarzane w Szwajcarii, Włoszech lub w innym kraju przez nas lub naszych usługodawców w celach wymienionych powyżej zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazując Państwa dane do krajów trzecich, upewnimy się, że adresaci zapewniają odpowiednie zabezpieczenia. Informacje o zastosowanych zabezpieczeniach i sposobach uzyskania ich kopii można uzyskać u Inspektora ds. Prywatności pod adresem email: privacy@rbi.com

 

Zmiany w naszej Polityce Prywatności. Możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. O zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie ich tutaj lub za pomocą innych odpowiednich środków. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki w Usługach i poinformowaniu Państwa o zmianach w Polityce Prywatności.

 

 • Pytania. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki my lub nasi usługodawcy przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z naszym insInspektorem ds. Prywatności pod adresem