Polityka Prywatności 

1. W Burger King Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-949 Warszawa (dalej zwaną też „spółką”) priorytetem jest ochrona prywatności osób korzystających z aplikacji na urządzenia mobilne („Aplikacje”).

2. Polityka Prywatności opisuje rodzaje Danych Osobowych, jakie spółka zbiera od  użytkowników Aplikacji. Polityka określa też, w jaki sposób zostaną wykorzystane te informacje oraz przedstawia inne szczegóły dotyczące praktyki postępowania z Danymi Osobowymi.

3. Burger King Poland S.A. zbiera wyłącznie takie Dane Osobowe jak nazwisko i imię, adres i adres e-mail, płeć, datę urodzenia, liczbę oraz wiek posiadanych przez Użytkownika dzieci, Facebook ID, produkty oznaczone przez Użytkownika jako „ulubione”,  gdy  są one dobrowolnie przekazywane. Użytkownik ma prawo nie przekazywać tych informacji. Informacje, jakie zbieramy, mogą obejmować adres IP, urządzenia mobilnego, rodzaj urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia (UDID) lub identyfikator sprzętu mobilnego (MEID) danego urządzenia mobilnego, adres odsyłającej strony internetowej, (jeżeli występuje). 

4. Aplikacja może zbierać dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika, wykorzystując takie technologie jak GPS, Wi-Fi czy pozycja nadajnika komórkowego. Burger King Poland S.A.  wykorzystuje te informacje do świadczenia usług opartych na lokalizacji, jakich zażąda użytkownik, takich jak zlokalizowanie najbliższych restauracji Burger King czy identyfikacja ofert specjalnych interesujących dla użytkownika. 

5. Spółka Burger King Poland S.A. po uzyskaniu zgody Użytkownika, przesyła informacje marketingowe, np. kupony zniżkowe, informacje o nowych produktach itp., Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody, zostanie usunięty z listy Użytkowników do których adresowane są wiadomości.

6. Burger King Poland S.A. może współpracować z podmiotami zewnętrznymi, które pomagają jej w realizacji promocji lub obsługi technicznej Aplikacji. Podmioty te mogą mieć dostęp do Danych Osobowych, jeżeli jest to konieczne w celu realizacji danych funkcji.

7. Użytkownik samodzielnie kontroluje wszelkie przekazane Dane Osobowe. Użytkownik może zmienić swoje Dane Osobowe lub wybrane preferencje kontaktując się na adres pocztowy Burger King Poland S.A., Wolska 88, 01-141 Warszawa lub poprzez stronę kontaktową: http://burgerking.pl/en/us/formularz/index.html

8. „Pliki cookie” to  informacje przesyłane przez stronę internetową na dysk twardy użytkownika w celu przechowywania danych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie ważnych informacji o użytkowniku, w celu ułatwienia użytkowania jej w późniejszym czasie.

9. Użytkownik może zablokować możliwość wyświetlania plików cookie, aby to zrobić  należy wybrać opcję „Pomoc” w przeglądarce, aby dowiedzieć się jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. W przypadku zablokowania wszystkich opcji plików cookie, wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanych przez niniejszą Stronę Internetową może okazać się niemożliwe.

10. Burger King Poland S.A. może okresowo uznać za konieczne wprowadzenie w niniejszej Polityce Prywatności zmian. Jeżeli zostaną wprowadzone zmiany, w tym miejscu pojawi się zaktualizowana wersja Polityki, żadne ze zmian nie będą obowiązywały wstecznie i nie będą miały wpływu na postępowanie z wcześniej uzyskanymi informacjami.

11. Kontakt z Burger King Poland S.A. można uzyskać poprzez formularz na stronie www.burgerking.pl, poprzez stronę Facebook (https://www.facebook.com/BurgerKingPolska), mailowo, pisząc na adres: kontakt@bkpoland.com a także poprzez tradycyjną pocztę na adres: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.